Coronavirus

twitter-header-1500x5001.png

Maatregelingen per tak van sport

Voetbal (KNVB)

Coronaprotocollen voor amateurverenigingen 
Bij het veilig organiseren van trainingen en wedstrijden blijven ook de komende periode de coronaprotocollen leidend. De afgelopen periode hebben we diverse protocollen voor verschillende functies en locaties gepubliceerd op onze website en deze ook geüpdatet (klik hier). Onlangs is ook het protocol voor het zaalvoetbal hieraan toegevoegd. Blijf regelmatig deze pagina in de gaten houden om altijd op de hoogte te zijn van de laatste versies van de geldende protocollen.

Kleed – en doucheruimte 18+ 
Het naleven van de 1,5 meter-regel voor spelers van 18 jaar en ouder binnen de kleed – en doucheruimtes blijkt een uitdaging voor veel verenigingen. Daarom hierbij een paar eenvoudige tips hoe hiermee om te gaan:

 1. Probeer zoveel mogelijk de wedstrijden te spreiden over de speeldagen (zie bericht hieronder). 
 2. Gebruik ook alternatieve momenten om te trainen zoals de woensdagmiddag voor de pupillen en vrijdagavond voor jeugd/senioren. 
 3. Maak binnen het team afspraken over het aantal spelers dat voor- en na afloop van de wedstrijd tegelijk gebruik maakt van de douche- kleedruimte. 
 4. Indien mogelijk; maak voor één elftal gebruik van meerdere kleedkamers. 
 5. Houd rekening met meer tijd voor het omkleden zodat de wedstrijd op tijd kan beginnen. 
 6. Kom indien mogelijk omgekleed naar de sportaccommodatie (dit kan zeker gelden voor de pupillen en de overige thuisspelende teams). 

Spreiding wedstrijden 
We willen natuurlijk allemaal dat we de druk op het gebruik van de kleed- en doucheruimte, maar ook de kantine, zoveel mogelijk spreiden zodat we de 1,5 meter-regel na kunnen leven. We vragen dan ook aan jullie om zoveel mogelijk medewerking te verlenen bij verzoeken van andere clubs om wedstrijden te verplaatsen. We hebben de komende tijd elkaars hulp hard nodig om te kunnen blijven voetballen.

Ook als KNVB denken we – binnen de bestaande mogelijkheden – met jullie mee hoe we dit het beste voor elkaar kunnen krijgen en hoe we clubs hierin het beste kunnen faciliteren. Klik hier voor meer informatie over het verplaatsen van wedstrijden en de ondersteuning vanuit de KNVB.

Meer wisselspelers toegestaan in beker
Vanwege de lange periode dat voetballers niet hebben kunnen spelen, hebben we de regelgeving voor het aantal wisselspelers dat is toegestaan in de bekercompetitie voor een aantal categorieën aangepast voor het seizoen 2020/’21:

 • Standaardvoetbal (AV): 5 wisselspelers in plaats van 3 wisselspelers (3 wisselmomenten) 
 • Vrouwenvoetbal Eredivisie t/m 3 klasse: 5 wisselspelers in plaats van 3 wisselspelers (3 wisselmomenten) 

Om te voorkomen dat het spel te vaak stilligt geldt dat er per wedstrijd ten hoogste 3 momenten zijn om deze (maximaal) 5 wissels toe te passen. Een eenmaal gewisselde speler mag niet meer aan de wedstrijd deelnemen.


 • Jongens onder 14 t/m onder 16 divisies en hoofdklassen: 7 wisselspelers in plaats van 5 wisselspelers (7 wisselmomenten) 

Het is teams toegestaan om maximaal zeven wisselspelers op de bank te plaatsen. Er zijn voor de teams 7 wisselbewegingen toegestaan waarbij een eerder gewisselde speler ook terug mag keren in de wedstrijd. Dit betekent dat in totaal zeven keer een speler gewisseld mag worden. Dit kan dus zeven keer een nieuwe speler zijn, maar bijvoorbeeld ook vijf keer een nieuwe speler en twee keer een eerder gewisselde speler. Om te voorkomen dat het spel te vaak stilligt gelden er per team maximaal 2 wisselbeurten per helft en 1 wisselbeurt in de rust.

Tennis (KNLTB)

 • De KNLTB voorjaarscompetitie is verplaatst naar het najaar. ​
 • De tennistrainingen zijn hervat. 
 • Tennissen is weer toegestaan.

  Vrij spelen mag alleen wanneer van tevoren gereserveerd is op het afhangbord

  Neem je EIGEN materiaal mee zoals ballen, bidons
  Ga NIET naast elkaar op het bankje zitten wanneer je geen familie van elkaar bent
  Geef GEEN High Fives
  Wissel van baanhelft met de klok mee en gebruik NIET de scoreborden

  Op de tennisbaan hangen de richtlijnen, volg deze alsjeblieft en neem je verantwoordelijkheid in het belang van ons allen. Toezichthouders van gemeente en de vereniging zullen hierop toezien.


Tafeltennis (in het Dorpshuis)

 • Na de schoolvakanties begint  het tafeltennissen weer. Vanaf 20 augustus kan er iedere donderdag gespeeld worden.

Volleybal (NEVOBO)

 • Vanaf half augustus gaan we bekijken of het haalbaar is de trainingen weer te hervatten. Hierbij wordt rekening gehouden met de dan geldende sportprotocollen.  
 • De zaal blijft gesloten tot de start van het volgende seizoen, voorlopig hebben we dit gesteld op half augustus.
  Het beachveld mag worden gebruikt onder de volgende voorwaarden:
  We volgen ten alle tijde de door het RIVM en de nevobo afgekondigde maatregelen.
  We volgen de regels zoals op het sportpark is aangegeven.
  De 1,5 m regel blijft van toepassing.
  Op het beachveld wordt gespeeld in aantallen van max. 3 tegen 3.
  Het spelen op het beachveld wordt NIET georganiseerd en ook NIET gefaciliteerd door hh combi.
  Een ieder die gebruik maakt van het beachveld doet dit op eigen initiatief en geheel voor eigen verantwoordelijkheid.

Gymnastiek ​(KNGU) en HHFit

 • De deuren van HH Fit blijven nog gesloten. Maar HHFit start vanaf 11 mei wel met HHFit online!! Alle leden kunnen hier thuis aan mee doen. U kunt zich hiervoor opgeven bij de leiding van HHFit.
 • Vanaf 11 mei worden de Gymnastieklessen weer langzaamaan hervat volgens een aangepast gymnastiekrooster. Zie hieronder;

Dinsdag in Hijken:

14:15-15:00uur Peuters en Kleuters

15:00-16:00uur Groep 3,4 en 5

16:00-17:00uur Groep 6 en ouder

Woensdag in Hooghalen:

14:15-15:00uur Peuters en Kleuters

15:00-16:00uur Groep 3,4 en 5

16:00-17:00uur Groep 6 en ouder

 • De gymlessen in Hijken vinden buiten plaats op het veldje naast de gymzaal.
 • In Hooghalen vinden de gymlessen plaats op het voetbalveld van HHcombi.
 • Kinderen moeten in sportkleding komen.
 • De kleedkamers zijn gesloten.
 • Ouders moeten na het brengen van de kinderen gelijk weer het sportveld verlaten.
 • Voor verdere regels zie onderstaand protocolOverige maatregelingen binnen HHCombi

 • De clubhuizen in Hijken en Hooghalen zijn per 1 juli weer geopend. Verzoek aan iedereen om zich aan de regels te houden en de 1,5 m afstand te behouden. 
 • De Sportkrant wordt in september 2020 weer uitgegeven. Einddatum inlevering copy is 28 augustus.
factsheet_sporten_drenthe-1_clipped_rev_2.png