HHFit

HHFITMet ingang van 1 januari 2019 is HHFit volwaardig onderdeel van HHCombi. Onze leden stemden op de vergadering van 26 november 2018 in met dit voorstel.

HHFit is in april 2015 gestart door het bestuur van Dorpshuis 't Haolerhoes en HHCombi. Een uniek initiatief waarbij jong en oud in een ongedwongen sfeer met of zonder begeleiding gebruik kunnen maken diverse fitnessapparaten. HHFit is in ’t Haolerhoes, Laaghalerstaat Hooghalen. Er zijn nu ongeveer 60 actieve deelnemers vanuit Hijken en Hooghalen en omgeving. Bij HHfit kun je sporten met of zonder begeleiding van Caren van der Meulen, Fysiotherapeut, of Leah Schans, Fitnessbegeleider.

Klik op deze link voor actuele openingstijden. Graag vooraf aanmelden, het is (nog) niet mogelijk om vrij binnen te lopen.

Ieder individu heeft zijn eigen beweegreden(en) om Fitness te doen. Om een beeld te geven van de verschillende beweegredenen:

  1. behoud / vergroten algehele conditie; met of zonder begeleiding
  2. revalidatie; met begeleiding
  3. spierkrachtopbouw; met of zonder begeleiding
  4. afvallen; met of zonder begeleiding

HHFit is per 1 januari 2019 bestuurlijk ondergebracht bij de afdeling Gym van HHCombi. Dat is voor alle sporters voordeliger in de contributie:

  • Alle senior leden van HHCombi betalen € 12,00 per maand, alle jeugdleden betalen € 6,00 per maand. ingeacht welke sport ze beoefenen.


  • iedereen die lid is van HHCombi kan vanaf 1 januari 2019 ook gebruik maken van de sportfaciliteiten van HHFit tegen gelijkblijvende contributie voor senioren van € 12,00  per maand of €  6,00  voor junioren.

Voor een intake betaal je eenmalig 15,- euro bij Fysiotherapeute Caren.

De inning van contributie is bij HHCombi per kwartaal, dat verandert dus voor de sporters die alleen bij HHFit zaten (zij waren maandelijkse inning gewend).

Wil je meer informatie over HHFit, dan kun je contact opnemen met Guus Mulder, voorzitter afdeling Gym, 06 10785823. Nieuwe leden kunnen zich aanmelden bij Michiel Bregman, ledenadministratie@hhcombi.nl