Informatie over het jeugdlintje

Logo-Gemeente-Midden-Drenthe.png

Informatie over het Jeugdlintje

Jeugdlintje 2020
Begin 2021 reikt de gemeente voor de derde keer de jeugdlintjes uit aan jongeren die zich op de één of andere manier inzetten voor onze samenleving. De gemeente kent heel veel van deze jonge helden. Maar vaak blijven ze onzichtbaar. Daarom heeft de gemeenteraad een aparte onderscheiding in het leven geroepen voor de jonge helden van Midden-Drenthe: het Jeugdlintje.


Graag willen we je vragen of jij in jouw dagelijkse praktijk jongeren (tussen de 6 en de 23 jaar) tegenkomt die volgens jou een onderscheiding zouden verdienen. Je kunt deze jongeren voordragen voor een jeugdlintje. Een onafhankelijke commissie beoordeelt de aanvragen en bepaalt of de jongere in aanmerking komt voor het lintje.


Waarvoor kan een jeugdlintje gekregen worden?
• Langdurige vrijwillige inzet voor een ander. Bijvoorbeeld vrijwilligerswerk op een sportvereniging, bij een jongerencentrum, een buurthuis, een bibliotheek of op school.

• Vrijwillige inzet voor een ander in de Coronatijd.
• Breed bespreekbaar maken of initiëren van maatschappelijk relevante onderwerpen. Denk aan zinloos geweld, pesten, roken, alcoholgebruik, drugs of duurzaamheid.
• Het bieden van langdurige hulp, bijvoorbeeld aan ouders, broer, zussen of andere langdurig zieken of eenzamen.
• Het leveren van een sportprestatie op landelijk dan wel internationaal niveau.
• Overige bijzondere prestaties die nog niet op een andere wijze waardering kregen

Wie kan een jongere voordragen?
• De aanvraag moet minimaal 2 ondersteuners van 18 jaar of ouder vermelden
• Een van beiden mag geen familie zijn van de voorgestelde jongere

Hoe kan een Jeugdlintje aangevraagd worden?
Op www.middendrenthe.nl/jeugdlintje vind je een aanvraagformulier. Deze kun je van 1 september tot 15 oktober 2020 indienen.

Uitreiking
Afhankelijk van de huidige coronasituatie reikt burgemeester Mieke Damsma tijdens de nieuwjaarsreceptie, begin januari 2021 de jeugdlintjes uit.

Vragen
Heb je nog vragen? Mail dan naar Tirza Hornstra via t.hornstra@middendrenthe.nl of Didy te Velde via d.tevelde@middendrenthe.nl