Algemene Ledenvergadering

Over dit evenement

Categorie
Algemeen
Organisator
Algemeen bestuur
Datum en tijd
26 nov. 2018 20:00 - 22:00
Locatie
Sportpark Meerweg in Hijken

Het bestuur van Omnivereniging HHCombi nodigt alle

leden uit tot het bijwonen van de algemene LEDENVERGADERING

Agenda:

 1. Opening
 2. Mededelingen / Ingekomen stukken
 3. Notulen ledenvergadering 2017 *
 4. Jaarverslagen secretaris *
 5. Financieel jaarverslag penningmeester
 6. Verslag kascommissie
 7. Verkiezing kascommissie
 8. HHFit
 9. Pauze
 10. Vaststellen begroting 2018/2019
 11. Vaststelling contributie 2018/2019: het bestuur doet het voorstel de contributie te handhaven op € 6,00 per maand voor jeugdleden en  € 12,00 per maand voor seniorleden.
 12. Bestuurswisselingen: aftredend en herkiesbaar zijn Gerrit Volkers en Titia Kootstra. Tot een uur voor aanvang van de vergadering kunnen tegenkandidaten ingediend worden bij het secretariaat: 06 31997492 of per mail: m.zinger@hetnet.nl.
 13. Beleidsplan *
 14. Rondvraag
 15. Sluiting

*   Ten aanzien van de agendapunten 3, 4 en 13: de stukken zijn vanaf 11 november 2018 in te zien op deze site en liggen vanaf die datum eveneens ter inzage in de kantines te Hijken en Hooghalen.