Ledenbijeenkomst afdeling Tennis

Over dit evenement

Categorie
Tennis
Organisator
Tennislid
Datum en tijd
14 nov. 2018 20:30 - 22:00
Locatie
Clubhuis Hooghalen

Tijdens de ledenvergadering op 15 november 2017 heb ik formeel bekend gemaakt te stoppen als voorzitter voor de afdeling Tennis en een oproep gedaan deze vacature te vervullen. Ik ben zeer verheugd te kunnen meedelen dat Geert Geertsema zich beschikbaar heeft gesteld als nieuwe voorzitter voor de afdeling Tennis!

Eventuele tegenkandidaten kunnen zich vanaf 22 oktober t/m 5 november a.s. bij mij melden.

De procedure is als volgt:

22-10-2018

Berichtgeving voorzitter

Publicatiebord Tennisbanen

05-11-2018

Sluitingsdatum tegenkandidaten

Melden bij Jan Sterken; persoonlijk, per mail of telefonisch (zie www.hhcombi.nl of sportkrant voor gegevens)

14-11-2018 om 20.30 uur

inloop 20.00 uur

Ledenbijeenkomst afdeling Tennis

In het clubhuis beleggen we een avond over de rol/verwachtingen van de leden voor (het bestuur van) de afdeling Tennis. Stemming en installatie voorzitter.

Begeleiding: Titia Kootstra

26 -11-2018

Ledenvergadering HHCombi

Introductie voorzitter Tennis

 

Met vriendelijke groet,

 

Jan Sterken

Aftredend voorzitter afdeling Tennis

 

___

 

  1. Elke aparte sport binnen de omni-vereniging vormt een aparte afdeling. Daarnaast bestaan door het bestuur aangestelde commissies, te weten: de kantinecommissie en de accommodatiecommissie.
  2. Elke sportafdeling wordt geleid door één of meerdere personen, die verantwoording verschuldigd is/ zijn aan de algemene ledenvergadering.
  3. De taken van deze persoon en de wijze waarop deze personen binnen een afdeling worden gekozen en hoeveel personen dit zijn worden in per afdeling op te stellen huishoudelijke reglement omschreven.

Het dagelijks bestuur van HHCombi wordt aangevuld met de voorzitters van de sportafdelingen en de voorzitters van de door het bestuur aangestelde commissies. 

Bron: huishoudelijk reglement HHCombi

Reacties

Log in om de reacties te lezen en te plaatsen