Vrijwilligersavond

Vrijwilligersavond

Binnen onze mooie omnisportvereniging HHCombi kunnen veel verschillende sporten worden beoefend in Hijken en Hooghalen: Voetbal, Volleybal, Korfbal, Tennis, Gymnastiek, Fitness en Tafeltennis tegen een lage contributie.

Dat gaat niet vanzelf. Iedere sportvereniging - en dus ook HHCombi - draait op enthousiaste vrijwilligers. Er zijn vele trainers, wedstrijdleiders, grens- en scheidsrechters en verzorgers actief, de clubhuizen en sportlocaties liggen er het hele jaar prachtig bij, het onderhoud aan de velden en tennisbanen wordt gedaan, de inkopen en de bediening in de clubhuizen geregeld, de kleedkamers en clubhuizen schoongemaakt, de sportkrant gemaakt en verspreid, de clubkas wordt beheerd, de ledenadministratie gedaan, sponsoren gezocht, subsidies aangevraagd, TT werkzaamheden gecoördineerd en uitgevoerd, plannen worden geschreven, afdelingen en commissies bestuurd, toernooien en competities georganiseerd, roosters gemaakt, de website en socials beheerd, technische installaties aangelegd en gerepareerd; te veel om op te noemen...Kortom: zonder de inzet van de vrijwilligers kan HHCombi niet bestaan. Om de vrijwilligers te bedanken en met elkaar het nieuwe jaar in te luiden nodigt het bestuur iedereen van harte uit die zich actief inzet voor de vereniging op Zaterdag 4 februari 2023, vanaf 17.00 uur. HHCombi sportcomplex, De Drift 33, Hooghalen

Opgave voor 16 januari via info@hhcombi.nl (evt. partner welkom, wel even doorgeven). Wij hopen op jouw komst!