Datum Ledenvergadering

Het bestuur van Omnisportvereniging HHCombi nodigt alle leden uit tot het bijwonen van de algemene LEDENVERGADERING

                                                                                                      dinsdag 8 november 2022


Locatie: clubhuis van Hijken, Meerweg 11 a

Aanvang: 20.00 uur

Het bestuur ziet er naar uit om de leden te verwelkomen op deze vergadering. U kunt zich aanmelden vóór 1 november 2022. Dit kan door een mail te sturen naar info@hhcombi.nl

De stukken behorend bij agendapunten 3 en 4 zijn vanaf 14 oktober 2022 in te zien onderaan deze pagina.


Agenda:

 1. Opening
 2. Mededelingen / Ingekomen stukken
 3. Notulen ledenvergadering (concept)  13 juni 2022
 4. Jaarverslag secretaris 2021/2022 en jaarverslagen sportafdelingen
 5. Financieel jaarverslag penningmeester 2021/2022 (ter vergadering)
 6. Verslag kascommissie (ter vergadering)
 7. Verkiezing kascommissie
 8. Pauze
 9. Vaststellen begroting 2022/2023
 10. Vaststelling contributie 2022/2023
 11. Bestuurswisselingen: Door de interne bestuurswisseling van 13 juni 2022 is er een vacature in het dagelijks bestuur ontstaan. Het bestuur is hiervoor op zoek naar een enthousiaste kandidaat. Tot 24 uur voor aanvang van de vergadering kunnen kandidaten ingediend worden bij het secretariaat per mail: info@hhcombi.nl
 12. Rondvraag
 13. Sluiting