Nieuws

De Sportkrant

De Sportkrant

Hooghalen/Hijken - Sinds februari 2018 heeft HHCombi een volledig nieuwe Website. Daar zijn we trots op en de eerste reacties zijn positief.
Deze website wordt door een enthousiaste webredactie en met hulp van alle leden up-to-date gehouden met tekst en foto’s.
Ook biedt deze Website nieuwe mogelijkheden voor ledencontact en is het een actuele informatiebron voor bezoekers en andere niet-leden.

HHCombi streeft er naar zo weinig mogelijk papier te gebruiken, uit oogpunt van duurzaamheid en kosten.
Wij gaan daarom vanaf nu het aantal Sportkranten op papier verminderen.

De Website van HHCombi is leidend in de communicatie met en tussen de leden en het betekent dat:
-           de HHCombi Sportkrant niet meer wordt gemaild, omdat het op de site van HHCombi verschijnt;
-           de Sportkrant alleen bij uitzondering nog op papier wordt verstuurd;
-           alle nummers van de Sportkrant van het lopende sportjaar op de Website staan.

Samen met u zorgen we voor continu actuele informatie over onze prachtige sportclub op de HHCombi Website!

Reacties

Log in om de reacties te lezen en te plaatsen