Nieuws

Start verduurzaming sportparken HHCombi

Start verduurzaming sportparken HHCombi

Hijken/Hooghalen - Vorig jaar is samen met de gemeente Midden-Drenthe een duurzaamheidsplan opgesteld voor onze beide sportparken met een totale subsidie van 65%. In januari dit jaar heeft het bestuur in een extra ledenvergadering goedkeuring gekregen voor een forse investering door HHCombi (ruim 70.000 euro), hetgeen uit de reservering betaald kan worden. De terugverdientijd bedraagt voor warmte rond de 4 jaar en voor ledverlichting ongeveer 6 jaar. De Rabobank stimuleert duurzaamheid en heeft een flinke financiële bijdrage van het Rabofonds toegezegd, daar zijn we uiteraard erg blij mee! Begin september starten de werkzaamheden.

Reacties

Log in om de reacties te lezen en te plaatsen