Bestuur

Gymnastiekbestuur

Functie

Naam

Voorzitter

Guus Mulder

Secretaris / Contactpersoon Hooghalen

Alien Dolfing

Penningmeester / Contactpersoon Hijken

Tina Kraeima

Contactpersoon Hijken

Irma Hofman

Contactpersoon Hooghalen

Robin van Boven

Materiaal

Mathijs Prins

Materiaal

Johan de Weerd