Dames 4


Per september 2024 zal dames 4 starten in de recreantencompetitie. Ze krijgen training van Lianne Oosing op woensdagavond om 20.15 uur in het Haoler Hoes te Hooghalen. 


Teamspelers:

Christa Klaassens, Robin van Boven, Janien Talens, Janneke Boer, Wilma Talens, Geke Dokter, Immy Loof, Rieke Talens, Hanne.