Algemeen Bestuur

Algemeen bestuur

Gerrit Volkers Voorzitter
Marjan Zinger Secretaris
Janny Huizing Penningmeester
Cees Boer Commerciële zaken
Titia Kootstra Communicatie
Guus Mulder Gymnastiek
Rick Wijermars Korfbal
Jan Sterken Tennis
Jan Veldhuizen Voetbal
Aard Zantinge Volleybal
Jan van Middelaar Kantinecommissie
Willem Talens Accomodatiecommissie