Algemeen Bestuur

Algemeen bestuur

Gerrit Volkers Voorzitter
Marjan Zinger Secretaris
Janny Huizing Penningmeester
Kees Boer Commerciële zaken
Titia Kootstra Communicatie
Guus Mulder Gymnastiek
Rick Wijermars Korfbal
Jan Veldhuizen Voetbal
Aard Zantinge Volleybal
Jan van Middelaar Kantinecommissie
Gerard Jutten Onderhoud Accomodaties
Geert Geertsema Tennis