Privacy wetgeving: Hoe gaan wij er mee om ?

Per 25 mei 2018 is de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie. Dat geldt voor bedrijven, verenigingen en stichtingen. Ieder die gegevens van personen vastlegt moet aantonen aan deze wet te voldoen.
Door de AVG krijgen mensen meer mogelijkheden om voor zichzelf op te komen bij de verwerking van hun gegevens. Dus ook HHCombi heeft met deze verordening te maken:

 •  Wij hebben in het vervolg toestemming van u nodig om uw persoonsgegevens te hebben en te gebruiken. Wij moeten kunnen bewijzen dat wij hiervoor   toestemming van u hebben gekregen.
 •  We moeten iemand aanstellen die over alle persoonsgegevens beschikt en deze gegevens beschermt. (dat is onze ledenadministrateur).
 •  Ook moeten we aangeven met welk doel we over deze persoonsgegevens willen beschikken.

Om onze vereniging goed te kunnen besturen, gebruiken we de volgende persoonsgegevens:

 •   Voornaam (of initialen), naam, adres, postcode en woonplaats.
 •   Geboortedatum.
 •   Telefoonnummer (ook 06 – nummers).
 •   IBAN nummer
 •   Uw e-mail adres.


Wat doen wij met uw persoonsgegevens
Bovenstaande gegevens gebruiken wij voor:

 • Ledenadministratie:
 • Financiele administratie, Incasso's:
 • Voor de sportkrant (de bezorgers krijgen alleen de adressen van de leden die in zijn/haar wijk wonen;
 • Registratie bij de betreffende sportbonden

Deze gegevens worden geregistreerd bij onze ledenadministratie, die ze zal beschermen en niet zal doorgeven aan derden (mensen die verder niets met onze vereniging hebben uit te staan).

Alleen de penningmeester, en de afdelingen van sport kunnen over deze gegevens of een gedeelte daarvan, beschikken op momenten dat ze echt nodig zijn.
Voor promotie doeleinden (website en/of Sportkrant of persberichten) zullen zoals gebruikelijk foto’s worden gemaakt. Leden, vrijwilligers en bezoekers die problemen hebben met het “in beeld” komen zullen daar bij de betreffende activiteit melding van moeten maken. ​Foto’s, gemaakt in het verleden en nu nog online op de website, zullen we onmiddellijk verwijderen als het betreffende lid daar om vraagt.