Darten

Wederom geen HHCombi dartskampioenschappen in 2024


Beste dartliefhebbers,

Na intern overleg binnen de dartcommissie, hebben we besloten de HHCombi dartskampioenschappen 2024 wederom te annuleren. Opnieuw zijn er te weinig opgaves om leuke en representatieve kampioenschappen te organiseren. Waar we als commissie gewend waren aan een deelnemersveld van minstens 70 spelers, komen we nu opnieuw niet verder dan ruim 30 deelnemers. We moeten hierdoor helaas concluderen dat er te weinig belangstelling is, jammer maar helaas.

We hebben, naar aanleiding van de afgelasting in 2023, een enquête uitgeschreven om mogelijke oorzaken te kunnen achterhalen. Helaas kwam hier ook weinig respons op. De reacties die binnen zijn gekomen, hebben we zoveel als mogelijk meegenomen naar de organisatie voor 2024. Toch is ook dit niet genoeg gebleken.

Wij, als commissie, hebben daarom besloten de HHCombi dartskampioenschappen niet meer te organiseren. We hebben het nu nog een aantal malen geprobeerd, maar komen tot de conclusie dit niet meer vlot te willen trekken.

We kijken wel met enorm veel trots en voldoening terug op bijna 20 jaar dartskampioenschappen en danken ook alle voorgaande commissies en vrijwilligers voor hun inspanningen en initiatief.

We hopen dat er andere mensen zijn, die hier nog toekomst in zien en dit initiatief en deze organisatie graag op zich willen nemen. Het draaiboek ligt klaar en we helpen jullie met plezier op gang.

Voor nu wensen wij, als commissie, jullie hele fijne feestdagen, een goed en veilig uiteinde en een gezond 2024.


De Dartcommissie