Meer Vrijwilligers

Meer vrijwilligers voor HHCombi!

Ook bij HHCombi is het hebben van betrokken leden van groot belang. De vereniging drijft nu op een beperkte groep enthousiaste vrijwilligers en de insteek van HHCombi is dat ieder lid iets bijdraagt. Daarbij willen we de talenten van leden zo goed mogelijk benutten en de taken optimaal verdelen.

In de periode 2016 - 2017 heeft HHCombi samen met een aantal andere sportclubs uit de gemeente Midden- Drenthe de cursus ‘Meer Vrijwilligers in Kortere Tijd’ van Sport Drenthe gevolgd, onder leiding van Anne Prins. Het geleerde werd meteen in de praktijk gebracht:

  • Alle vrijwilligerstaken zijn met hulp van de voorzitters van de afdelingen en commissies in beeld gebracht en er is een lijst gemaakt van taken waarvoor HHCombi nog vrijwilligers kan gebruiken.
  • Vrijwilligerswerk binnen onze vereniging is en wordt op verschillende manieren in het zonnetje gezet.
  • Door middel van een campagne is vrijwilligerswerk onder de aandacht van de leden gebracht.
  • Vrijwilligers worden geworven door ze persoonlijk te benaderen.
  • Onze vereniging heeft vrijwilligersbeleid ontwikkeld.

Met deze gestructureerde aanpak wil HHCombi samen met alle vrijwilligers een nóg bruisender vereniging tot stand brengen. “Iedereen heeft het druk, maar iets doen voor je vereniging hoort er bij,” zo stelt voorzitter Gerrit Volkers. “Onze vraag is niet wie er wat wil doen, maar wát je wil doen. Voor iedereen is wel iets passends te bedenken.”


Als je vragen of nuttige tips hebt, geef het dan door aan Marjan Zinger, Michiel Bregman of Titia Kootstra.