Bezetting Kantine

Bezetting kantine

Hooghalen:
Bespreken kantine: Diane Beugel, De Groenkampen 25, Tel. 06-40747130, e-mail:dianebeugel53@gmail.com


Telefoonnummers Ploegleiders/sters Hooghalen

TelefoonnummerMobielnummer
Gerrit Fidom59257006-12900360
Ardy Buiter59250606-27263776
Feike Oenema59205506-38915862
Hennie Braam59242306-43253548


​Hijken:

Bespreken kantine: Sieger de Jong, de Woert 10, tel. 06-21475829, e-mail:siegerdejong@ziggo.nl

Huis- en gedragsregels in de sportkantines

Voor de regels voor het Coronavirus: klik op Coronaregels in de kantines


 • Zowel in de kantines als in de kleedkamers is het verboden te roken.
 • Er wordt geen alcohol geschonken aan:
  • Jeugdleiders, trainers van jeugdploegen en andere begeleiders van de jeugd tijdens de uitoefeningen van hun funktie;
  • Personen die fungeren als chauffeur bij het vervoer van spelers;
  • Personen jonger dan 18 jaar;
  • Leidinggevenden en barvrijwilligers drinken geen alcohol gedurende hun bardienst.
 • Het is niet toegestaan zelf meegebrachte alcoholhoudende drank te gebruiken in de kantine, kleedkamer of elders op het terrein van de vereniging.
 • Het is niet toegestaan om in de kantine gekochte alcoholhoudende drank elders op het sportterrein te nuttigen dan in de kantine of op het terras.
 • Het bestuur wil voorkomen dat personen met meer dan het toegestane promillage alcohol aan het verkeer deelnemen. Op basis daarvan kan de verstrekking van alcoholhoudende drank worden geweigerd.
 • Vanuit het oogpunt van na te streven alcoholmatiging wordt het gebruik van alcoholvrije drank gepromoot, onder andere door die goedkoper aan te bieden dan vergelijkbare alcoholhoudende drank.
 • Personen die agressie of andere normafwijkend gedrag vertonen worden door de dienstdoende leidinggevende of barvrijwilliger uit de kantine verwijderd/met behulp van anderen uit de kantine verwijderd.
 • De openingstijden van de kantine zijn conform de drank- en horecavergunning:
  • donderdag:         van 19.30 uur tot 23.00 uur
  • vrijdag:                van 19.30 uur tot 23.00 uur
  • zaterdag              van 08.30 uur tot 17.00 uur en van 19.30 uur tot 23.00 uur
  • zondag                van 08.30 uur tot 18.00 uur
  • e.e.a. afhankelijk van wedstrijden, trainingen en clubactiviteiten.
 • Op de volgende tijdstippen wordt conform de drank- en horecavergunning alcohol geschonken:
  ​alle bovengenoemde tijden met uitzondering van:
  • zaterdag              vanaf 08.30 uur tot 11.00 uur
  • zondag                vanaf 08.30 uur tot 11.00 uur
  • e.e.a. afhankelijk van wedstrijden, trainingen en clubactiviteiten.