Sportkrant

Redactie


TEN GEVOLGE VAN CORONA LIGT DE GEHELE SPORTWERELD STIL.
COPY VOOR DE SPORTKRANT (BEHALVE AFGELASTINGEN) KOMT ER NIET BINNEN.
DAAROM IS BESLOTEN OM DE SPORTKRANT VOORLOPIG NIET UIT TE GEVEN.
WE PROBEREN DE SITE ZO GOED MOGELIJK UP TO DATE TE HOUDEN.
De Sportkrant wordt op de Site geplaatst. De nummers van het lopende sportjaar zijn daar in te zien.

Wilt u de Sportkrant via de mail ontvangen, aanvragen bij redactie@hhcombi.nl 

Voor degene die de Sportkrant persé op papier wil ontvangen, kan dat aanvragen bij ledenadministratie@hhcombi.nl 
(HHCombi streeft er echter naar zo weinig mogelijk papier te gebruiken)


Datum inleveren copy eerstvolgende Sportkrant: vóór vrijdag 1 mei 19.00 uur bij
jannyhuizing@gmail.com of redactie@hhcombi.nl


Afdrukken HHCompbi Sportkrant wordt verzorgd door:
Koos Wichers, Sjoerd Hoogeveen en Bram Kanning.

Verzendklaar maken van de HHCombi Sportkrant wordt verzorgd door:
Aaltje Middelburg, Bertha Udding, Annie Zwiers, Grietje Bakker,
Ellie Eising, Harminus Schuring, Jan de Weert, Grieta Jonkers,
Janny Huizing, Sjoerd Hoogeveen, Jan van Middelaar en Gerda Jutten

De bezorging van de HHCombi Sportkrant wordt verzorgd door:

Hooghalen e.o.Henk en Harma Talens0593-592255
Hijken e.o.Grieta Jonkers0593-524270

Henk Vos0593-523028

Advertenties

Bestandsnaam Bestandsgrootte
advertenties_feb_2020.pdf 3.3 MB