Sportkrant

8RedactieDe Sportkrant wordt op de Site geplaatst. De nummers van het lopende sportjaar zijn daar in te zien.

Wilt u de Sportkrant via de mail ontvangen: aanvragen bij redactie@hhcombi.nl 

Voor degene die de Sportkrant persé op papier wil ontvangen, kan dat aanvragen bij ledenadministratie@hhcombi.nl 
(HHCombi streeft er echter naar zo weinig mogelijk papier te gebruiken)


Datum inleveren copy eerstvolgende Sportkrant: vóór vrijdag 26 mei 2023 19.00 uur bij
jannyhuizing@gmail.com of redactie@hhcombi.nl


Afdrukken HHCompbi Sportkrant wordt verzorgd door:
Koos Wichers, Sjoerd Hoogeveen en Bram Kanning.

Verzendklaar maken van de HHCombi Sportkrant wordt verzorgd door:
Aaltje Middelburg, Bertha Udding,  Harminus Schuring, Grieta Jonkers,
Janny Huizing, Sjoerd Hoogeveen, Jan van Middelaar, Ardy Buiter

De bezorging van de HHCombi Sportkrant wordt verzorgd door:

Hooghalen e.o.Jorien en Deon Boer0593-592315
Hijken e.o.Grieta Jonkers0593-524270

Henk Vos0593-523028

Advertenties

Bestandsnaam Bestandsgrootte
advertenties_april_2022.pdf 2.9 MB