Sportkrant

Redactie


juni 2020 - DE VERWACHTING IS DAT HET SPORTEN WEER MEER MOGELIJK WORDT.
DE BEDOELING IS DE SPORTKRANT WEER UIT TE GAAN GEVEN BEGIN SEPTEMBER 2020.De Sportkrant wordt op de Site geplaatst. De nummers van het lopende sportjaar zijn daar in te zien.

Wilt u de Sportkrant via de mail ontvangen, aanvragen bij redactie@hhcombi.nl 

Voor degene die de Sportkrant persé op papier wil ontvangen, kan dat aanvragen bij ledenadministratie@hhcombi.nl 
(HHCombi streeft er echter naar zo weinig mogelijk papier te gebruiken)


Datum inleveren copy eerstvolgende Sportkrant: vóór vrijdag 28 augustus 19.00 uur bij
jannyhuizing@gmail.com of redactie@hhcombi.nl


Afdrukken HHCompbi Sportkrant wordt verzorgd door:
Koos Wichers, Sjoerd Hoogeveen en Bram Kanning.

Verzendklaar maken van de HHCombi Sportkrant wordt verzorgd door:
Aaltje Middelburg, Bertha Udding, Annie Zwiers, Grietje Bakker,
Ellie Eising, Harminus Schuring, Jan de Weert, Grieta Jonkers,
Janny Huizing, Sjoerd Hoogeveen, Jan van Middelaar en Gerda Jutten

De bezorging van de HHCombi Sportkrant wordt verzorgd door:

Hooghalen e.o.Henk en Harma Talens0593-592255
Hijken e.o.Grieta Jonkers0593-524270

Henk Vos0593-523028

Advertenties

Bestandsnaam Bestandsgrootte
advertenties_feb_2020.pdf 3.3 MB