Sociaal veilig sportklimaat

Sociaal veilig sportklimaat

HHCombi is een omnivereniging waar leden verschillende sporten kunnen beoefenen. De vereniging is er voor leden van alle leeftijden, geslacht, religie, huidskleur, geaardheid en achtergrond. We zorgen er met elkaar voor dat iedereen zich welkom, veilig en betrokken voelt.

Positieve sfeer en sportief klimaat

  • Samen zorgen we ervoor dat we plezier beleven aan sport. Er is vertrouwen, we genieten van acties en accepteren elkaars fouten. Als er spanningen zijn, dan maken we die bespreekbaar.
  • Wij vloeken, schelden, pesten, discrimineren en intimideren niet. We bezorgen geen overlast.

​​​​​​​Respect voor elkaar en elkaars grenzen

  • We houden rekening met elkaar en hebben respect voor elkaars grenzen. Seksuele intimidatie, fysiek en verbaal, wordt niet getolereerd.

​​​​​​​We gaan zorgvuldig om met de materialen en accommodaties

  • ​​​​​​​We laten na gebruik alles netjes, schoon en heel achter en zorgen dat kleding en materiaal in goede staat blijft.

Wij spreken elkaar aan op ongewenst gedrag

  • ​​​​​​​​​​​​Wij zijn samen verantwoordelijk voor onze clubcultuur. Dat doen we vooral door gewenst gedrag te tonen en te bevorderen. Dat gaat niet altijd (in één keer) goed. Gaat het een keer (onbedoeld) mis, dan durven we dat toe te geven. 
  • Als we merken dat een ander ongewenst gedrag laat zien, dan bevragen we hem/haar erop en gaan in gesprek. Als er problemen zijn, dan maken we daar melding van. Gewenst en ongewenst gedrag is bespreekbaar.