Historie

De samenwerking tussen voetbalvereniging Hijker Boys en de afdeling voetbal van de Omnivereniging SV Halen dateert vanaf 1990. Sinds dat jaar voetballen de jeugdteams van beide verenigingen verder onder de naam Halen Hijken Combinatie (HHC). De jeugdvoetballers uit Hooghalen en Hijken droegen vanaf dat moment dezelfde kleuren.

De verenigingen hadden in 1990 tot deze gedeeltelijke samenwerking besloten, omdat ze afzonderlijk onvoldoende jeugdspelers hadden. De thuiswedstrijden werden verdeeld over de sportaccommodaties van beide dorpen. Het samenwerkingsverband zou in eerste instantie voor één jaar gelden. Vooral door het enthousiasme van de spelers, trainers, begeleiders en ouders zagen beide verenigingsbesturen het voor de toekomst wel zitten.

De positieve ervaringen van beide verenigingen met de jarenlange samenwerking met de voetballende jeugdteams heeft uiteindelijk bijgedragen aan de totstandkoming van de fusievereniging HHCombi. In het voorjaar van 2010 is door de beide besturen een onderzoekscommissie aangesteld. Deze commissie heeft onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om samen te werken. Naar aanleiding van de uitkomsten van dit onderzoek hebben de leden van beide verenigingen besloten om gedurende het seizoen 2010-2011 te gaan samenwerken. Tegelijkertijd ging de Fusie Begeleiding Commissie aan de slag met de voorbereidingen.

Door de leden van de Fusiebegeleidingscommissie is samen met andere commissieleden een “Voorstel tot Fusie” voorgelegd aan de leden. Hierover is door de leden van Hijker Boys en Omnivereniging SV Halen in het voorjaar van 2011 gestemd. Het fusievoorstel werd zowel in Hooghalen als Hijken aangenomen en daarmee ontstond de nieuwe vereniging HHCombi. Dit is een grote vereniging met circa 750 leden. De vereniging biedt haar leden de mogelijkheid tot vijf sporten, namelijk gymnastiek, korfbal, tennis, voetbal en volleybal. De ondertekening van de fusieakte vond plaats op 9 juni 2011 door de voorzitters van Hijker Boys en Sportvereniging SV Halen. Dit onder toezicht van notaris A.J. van Bekkem van Notariskantoor Tijdhof, Daverschot & De Jong Posthumus.

1d73e13563b8be946c0f00bab252d7ea_XL_1.jpg
Ondertekening van de akte door Harold Eefting en Gerrit Volkers