Algemene Ledenvergadering

Algemene Ledenvergadering

Het bestuur van HHCombi nodigt alle leden uit tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering op 18 november 2019, vanaf 20.00 uur. 
De agenda en stukken staan vanaf 3 november op deze website en liggen ter inzage in de kantines op de sportparken Hijken en Hooghalen.