Extra Algemene Ledenvergadering

Het bestuur van Omnivereniging HHCombi nodigt alle leden uit tot het bijwonen van een EXTRA Algemene LEDENVERGADERING op dinsdag 28 januari 2020 op het sportpark aan de Meerweg in Hijken. Aanvang: 20.00 uur.

Agenda:

  1. Opening
  2. Investeringen op beide sportparken, zowel het sportpark in Hijken als in Hooghalen, in het kader van duurzaamheid.
  3. Rondvraag
  4. Sluiting
  • Ten aanzien van de agendapunt 2: deze extra vergadering is om de verduurzaming van de beide sportparken in Hooghalen en Hijken te bespreken. Samen met de gemeente Midden-Drenthe is een duurzaamheidsplan opgesteld voor de beide sportparken. Dat vergt een grote investering, de maatregelen worden echter voor 65% gesubsidieerd. Door HHCombi wordt ongeveer € 73.525 geïnvesteerd, hetgeen uit de reservering betaald kan worden. De terugverdientijd bedraagt voor warmte rond de 4 jaar en voor led verlichting 9 jaar. Gezien de hoogte van de investering wil het bestuur de voorgestelde maatregelen graag met de leden bespreken, waarna stemming volgt.
     
  • Dit voorstel wordt gedaan in het kader van het door de leden van HHCombi vastgestelde Beleidsplan.