Nieuws

Afscheid van voorzitters op ALV

Hijken/Hooghalen - Tijdens de algemene ledenvergadering op 13 juni jl. heeft Jan Veldhuizen afscheid genomen als voorzitter van de afdeling Voetbal en Rick Wijermars als voorzitter van de afdeling Korfbal. Zij krijgen bloemen als dank voor hun werkzaamheden. Beide afdelingen zoeken uit hun midden een opvolger. Binnen de commissie Onderhoud is door langdurige ziekte van Gerard Jutten de voorzittersrol overgenomen door Gerrit Fidom. Gerard blijft als vrijwilliger aangehaakt bij de commissie Onderhoud. Ook hij werd bedankt met bloemen. 

Tot slot waren er bloemen voor Gerrit en Ria Fidom, die - op hun 25 jarige huwelijksdag - de algemene ledenvergadering uitstekend hebben verzorgd! 

 

 

 

 

Reacties

Log in om de reacties te lezen en te plaatsen