Nieuws

Bestuurswisseling hoofdbestuur HHCombi

Hijken/Hooghalen - Tijdens de algemene ledenvergadering op 13 juni jl. is Gerrit Volkers afgetreden als voorzitter van HHCombi, vanwege het bereiken van de maximale bestuurstermijn. We zijn een goed functionerende vereniging. Dat zijn we uiteraard niet zomaar geworden. De historie van Hijker Boys gaat terug naar 1933 en die van SV Halen naar 1946. Gerrit was vanaf 2007 voorzitter van SV Halen en heeft samen met Harold Eefting de fusieovereenkomst getekend op 9 juni 2011. Gerrit was dus de afgelopen 15  jaar voorzitter van onze omnivereniging en heeft dat op uitstekende wijze gedaan. Bedankt daarvoor! Gerrit kreeg namens de vereniging een mooie fotocollage (zie foto) en bloemen.

Gerrit Volkers blijft als adviseur betrokken bij het bestuur van HHCombi. Het is fijn dat we zijn bestuurlijke ervaring, kennis van zaken en omvangrijke netwerk kunnen blijven benutten voor onze vereniging.

Door het algemeen bestuur is Titia Kootstra formeel voorgedragen aan de leden als nieuwe voorzitter van HHCombi. Met applaus is de voordracht door de algemene ledenvergadering aanvaard. Titia laat weten dat ze het een eer vindt deze rol over te nemen van Gerrit en dankt de aanwezige leden voor het vertrouwen. "Een vereniging zijn we samen als leden, het bestuur heeft een ‘dienende rol’. Ik ben trots op onze mooie sportvereniging en heb de afgelopen jaren ervaren hoe goed de samenwerking is met het bestuur en de groep gemotiveerde vrijwilligers.''

Door de interne bestuurswisseling komt de functie van dagelijks bestuurslid Communicatie en PR vacant. Het bestuur zoekt hiervoor een opvolger.

Reacties

Log in om de reacties te lezen en te plaatsen