Nieuws

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur helpt!

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur helpt!

Hijken/Hooghalen - HHCombi vindt dat sport een positieve bijdrage levert aan elk kind. Daarom zijn wij aangesloten bij Jeugdfonds Sport & Cultuur. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt de contributie voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar te weinig geld is voor sport Heb jij hier hulp bij nodig? Meld je kind dan aan voor onze club bij het Jeugdfonds via www.kieseenclub.nl 
Voor sport is €300,00 per kind per seizoen beschikbaar. Het seizoen loopt van 1 juli tot 30 juni van het jaar daarop. Als het volledige bedrag niet is gebruikt voor contributie kan een waardebon aangevraagd worden met een maximaal bedrag van €100,00 voor schoenen of kleding of ander materiaal.

Hoe werkt het?
Het Jeugdfonds betaalt contributie en lesgeld voor kinderen en jongeren t/m 17 jaar die opgroeien in een gezin met geldzorgen. Sport en cultuur is niet alleen leuk om te doen maar ook goed voor de persoonlijke ontwikkeling van kinderen en jongeren. Ze maken nieuwe vrienden, krijgen meer zelfvertrouwen, leren waar ze goed in zijn en bewegen meer. Daardoor voelen ze zich fit, krijgen een positiever zelfbeeld en doen het beter thuis en op school! Zo kan jouw kind meedoen!

Als ouder kan je zelf geen bijdrage aanvragen. Daar is een intermediair voor nodig. Bijvoorbeeld de juf, meester, buurtsportcoach, schuldhulpverlener of medewerker sociaal wijkteam. De intermediair doet, in overleg met jou, een aanvraag via www.jeugdfondssportencultuur.nl/drenthe

Stap 1:            Vraag aan de juf, meester, buurtsportcoach, schuldhulpverlener, medewerker sociaal wijkteam of hij/zij een aanvraag voor je kan doen. Degene die de aanvraag doet noemen we de 'intermediair';

Stap 2:            De intermediair doet, in overleg met jou, een aanvraag;

Stap 3:            De intermediair hoort binnen drie weken of de aanvraag goedgekeurd is en laat je dat weten;

Stap 4:            Je kunt jouw kind nu aanmelden bij de sportclub, dansschool of het zwembad waar jouw kind heen gaat;

Stap 5:            Het jeugdfonds betaalt de contributie of het lesgeld direct aan de sportclub of lesgever. Je ontvangt zelf geen geld.

Reacties

Log in om de reacties te lezen en te plaatsen