Nieuws

HHCombi zet Veilig sportklimaat op de kaart

Hijken/Hooghalen – HHCombi is een omnivereniging waar leden verschillende sporten kunnen beoefenen. De vereniging is er voor leden van alle leeftijden, geslacht, religie, huidskleur, geaardheid en achtergrond. We zorgen er met elkaar voor dat iedereen zich welkom, veilig en betrokken voelt. HHCombi heeft met het vaststellen van het nieuwe beleidsplan in de ledenvergadering van april 2023 besloten een impuls te geven aan een veilig sportklimaat. Er is een werkgroep Sociale veiligheid gestart, bestaande uit Wietske Wasse, Jacqueline Posthumus, Anja Eefting en Titia Kootstra. De werkgroep heeft - met inbreng van de leden - uitgewerkt waar HHCombi voor staat als het gaat om een veilig sportklimaat:

Positieve sfeer en sportief klimaat
•    Samen zorgen we ervoor dat we plezier beleven aan sport. Er is vertrouwen, we genieten van acties en accepteren elkaars fouten. Als er spanningen zijn, dan maken we die bespreekbaar.
•    Wij vloeken, schelden, pesten, discrimineren en intimideren niet. We bezorgen geen overlast.
Respect voor elkaar en elkaars grenzen
•    We houden rekening met elkaar en hebben respect voor elkaars grenzen. Seksuele intimidatie, fysiek en verbaal, wordt niet getolereerd.
We gaan zorgvuldig om met de materialen en accommodaties
•    We laten na gebruik alles netjes, schoon en heel achter en zorgen dat kleding en materiaal in goede staat blijft.
Wij spreken elkaar aan op ongewenst gedrag
•    Wij zijn samen verantwoordelijk voor onze clubcultuur. Dat doen we vooral door gewenst gedrag te tonen en te bevorderen. Dat gaat niet altijd (in één keer) goed. Gaat het een keer (onbedoeld) mis, dan durven we dat toe te geven. 
•    Als we merken dat een ander ongewenst gedrag laat zien, dan bevragen we hem/haar erop en gaan in gesprek. Als er problemen zijn, dan maken we daar melding van. Gewenst en ongewenst gedrag is bespreekbaar.

Voorafgaand aan de Drentse week van de veilige sport  heeft HHCombi nieuwe welkomstborden geplaatst bij beide sportparken. Op die borden zijn de belangrijkste kernwaarden samengevat.

Sinds 2017 heeft het bestuur van HHCombi de functie van vertrouwenscontactpersoon in het leven geroepen. Deze functie wordt vervuld door Anja Eefting. Voorzitter Titia Kootstra: “Een positieve sfeer in de sportvereniging is heel belangrijk. We zijn hiervoor samen verantwoordelijk. Als er toch iets misgaat, dan willen we daar zo goed mogelijk op reageren.” Wietske Wasse vult aan: “We staan als vereniging op dit gebied nog aan het begin. Anja kan als onafhankelijk persoon waar nodig begeleiden en ondersteunen. Leden en andere betrokkenen kunnen bij haar terecht als ze signalen opvangen die niet stroken met waar we voor staan. Anja benadrukt: “ik ben opgeleid als vertrouwenspersoon en werk met geheimhouding. Ik probeer ieder aangedragen probleem op integere en deskundige wijze op te pakken.’’
De volgende stap is dat HHCombi van alle vrijwilligers die met jeugd werken een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verwacht. Dit is een verklaring waaruit blijkt dat iemand geen strafblad heeft of dat het strafblad geen bezwaar vormt voor het uitoefenen van een bepaalde functie. Dankzij de Regeling Gratis VOG is het aanvragen van VOG's voor vrijwilligers van HHCombi kosteloos. 
 

Reacties

Log in om de reacties te lezen en te plaatsen