Nieuws

Vanuit het bestuur

Vanuit het bestuur

Hijken/Hooghalen - Allereerst natuurlijk allemaal een gezond en sportief 2023! Via deze nieuwe rubriek informeert het bestuur haar leden over bestuursbesluiten en onderwerpen waar het bestuur zich mee bezig houdt. Wij willen bevorderen dat leden weten wat er speelt binnen de vereniging. Suggesties en vragen zijn van harte welkom! Volg HHCombi op www.hhcombi.nl voor meer informatie en stuur uw vraag of suggestie naar info@hhcombi.nl

Ter informatie: Overeenkomstig de statuten en het huishoudelijk reglement bestaat het dagelijks bestuur van HHCombi uit: de voorzitter, de secretaris, de penningmeester, een bestuurslid commerciële zaken en een bestuurslid communicatie en PR. Elke sport binnen de omnivereniging vormt een aparte afdeling. Daarnaast zijn er twee commissies, te weten: de kantinecommissie en de accommodatie-commissie. Het dagelijks bestuur en de voorzitters van de afdelingen en commissies vormen samen het algemeen bestuur. Zij vergaderen iedere eerste dinsdag van de maand.

Onderwerpen januari 2023

 • Op 4 februari a.s is de vrijwilligersavond.
 • Van de provincie Drenthe/gemeente Midden-Drenthe heeft HHCombi €2000,- subsidie ontvangen in het kader van ‘’Frisse start’’. Dit hadden we aangevraagd voor de bouw van een overkapping in Hijken. Die is inmiddels bijna klaar met hulp van vele vrijwilligers.
 • De werkgroep beleidsplan heeft per afdeling en voor het geheel een SWOT analyse gemaakt. De afronding van het beleidsplan is in zicht, onder begeleiding van Anne Prins, SportDrenthe.
 • Op 14 maart a.s. is er een herhalingscursus AED in het dorpshuis Hooghalen. Deelname door leden van HHCombi wordt aangemoedigd en vergoed door HHCombi.
 • Op 11 maart a.s. is er een gymuitvoering.
 • De afdeling voetbal heeft een 35 + team aangemeld voor de volgende competitie.
 • De huidige trainer van het eerste elftal, Abel Darwinkel, heeft aangegeven te stoppen aan het eind van dit seizoen en er is zicht op een nieuwe trainer; gesprekken lopen.
 • De afdeling voetbal is bezig met een functieboek voor de verschillende functies.
 • Er zijn reservetenues aangeschaft voor voetbal.
 • De afdeling tennis doet een voorverkenning voor een padelbaan.
 • Er is zicht op een nieuwe tennistrainer; gesprekken lopen.
 • Zondag 15 februari a.s. vindt het snerttoernooi tennis plaats met 30 deelnemers.
 • Er komen nieuwe kassa’s in beide clubhuizen.
 • Het darttoernooi gaat helaas niet door in verband met te weinig opgave. 
 • Het bestuur wil graag – bij voldoende animo van trekkers/vrijwilligers – voor de zomer een sportdag organiseren om de vereniging en alle sporten te promoten.
 • De ledenwerfactie HHCombi in samenwerking met de Coöp loopt nog, zie website.

Reacties

Log in om de reacties te lezen en te plaatsen