Nieuws

Vrijwilligersavond 4 februari

Hooghalen - Zaterdagavond 4 februari heeft HHCombi voor het eerst sinds vier jaar weer een vrijwilligersavond kunnen houden. Het was erg gezellig! HHCombi biedt als omnisportvereniging een diversiteit aan sporten voor ongeveer 600 leden tegen lage kosten: voetbal, volleybal, korfbal, gymnastiek, fitness, tennis en tafeltennis. Het gaat daarbij om het sámen sporten, elkaar ontmoeten en de gezelligheid. Zonder de inzet van vrijwilligers is dit niet mogelijk!

In de coronaperiode zagen veel commerciële sportscholen hun ledenaantal afnemen. De vrijwilligers, leden en sponsoren van HHCombi zijn de vereniging trouw gebleven en dat waarderen we zeer. We zien nu zelfs een kleine groei. De overheid (gemeente Midden-Drenthe en provincie Drenthe) is HHCombi deels tegemoetgekomen in de verminderde inkomsten met een aantal subsidies. En de investeringen op het gebied van duurzaamheid die met inzet van vele vrijwilligers zijn gerealiseerd leveren inmiddels rendement op.

Al met al is HHCombi op sportief, sociaal en financieel gebied een gezonde vereniging.  We hebben uiteraard ook een aantal uitdagingen en ambities. Die worden momenteel beschreven in een nieuw meerjarenbeleidsplan, onder begeleiding van SportDrenthe en gefinancierd door de Rabobank.

De vrijwilligers zijn de kurk waarop HHCombi drijft. HHCombi is een fantastische vereniging, waarbij we sámen de schouders eronder zetten om het in stand te houden en sámen genieten van de sport en de gezelligheid. We zijn heel blij dat we samen hebben kunnen vieren dat we zo’n mooie vereniging hebben voor alle inwoners van Hijken, Hooghalen en omstreken.

Reacties

Log in om de reacties te lezen en te plaatsen