Blogs

Mirza Paasman
31mei

Mirza Paasman

Ot Morcus
31mei

Ot Morcus

Op 14 mei 2023 was Ot Morcus Pupil van de Week

Tim Lubbinge
31mei

Tim Lubbinge

Op 19 maart 2023 was Tim Lubbinge Pupil van de Week

Lyann van Boven
31mei

Lyann van Boven

Op 12 februari 2023 was Lyann van Boven Pupil van de Week

Lotte Booiman
31mei

Lotte Booiman

Op 10 april 2023 was Lotte Booiman Pupil van de  Week.