Clubhuisdienst

Clubhuisdienst 2020 - 2021Week

Wie

CP clubhuisdienst

Telefoonnummer


22  – 28 mrt

Dames donderdag

Lobke - Ciska

Ploeg Gerrit

06-12900360

12  – 18 apr

Zaterdagcomp. team 2

Bernd - Jeannet

Ploeg Ardy

06-27263776

26 apr – 2 mei

Woensdaggroep

Gerrie – Jan H

Ploeg Feike

06-38915862

10 – 16 mei

Zaterdag comp. Team 1

Ploeg Ardy

06-27263776

31 mei – 6 juni

Zondagmorgen heren

Gerrit - Geert

Ploeg Feike

06-38915862


De persoon die de eerste genoemd wordt, wordt vriendelijk verzocht op de donderdag voorafgaand aan de dienst contact op te nemen met de betreffende ploegleider over het benodigde aantal personen. Het kan namelijk gebeuren dat er op zaterdag ook assistentie moet komen.

Wanneer je niet kunt, graag onderling ruilen.